Bioline
Bioline
Bioline
Theo dõi

Giới thiệu

Chưa cập nhật

LIÊN HỆ

Địa chỉ 28 Nguyễn Thị Diệu, Quận 3
Tỉnh/thành phố Hồ Chí Minh
Di động 0903143142
Điện thoại bàn 01683168168
Fax Chưa cập nhật
Email Chưa cập nhật
Website www.midas368.com
Năm thành lập Chưa cập nhật
Mã số thuế Chưa cập nhật

GIỜ LÀM VIỆC

Thứ 2 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Thứ 3 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Thứ 4 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Thứ 5 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Thứ 6 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Thứ 7 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Chủ nhật 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00

Giờ làm việc

Thứ 2 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Thứ 3 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Thứ 4 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Thứ 5 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Thứ 6 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Thứ 7 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Chủ nhật 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
stdClass Object
(
  [sho_id] => 1907
  [sho_user] => 3786
  [sho_cat_style] => 0
  [sho_name] => Bioline
  [sho_descr] => Mỹ Phẩm Chăm Sóc Tóc Chuyên Nghiệp Bioline USA
  [sho_link] => bioline
  [domain] => 
  [sho_logo] => eb4df884df088218e6c9fe4721d84567.png
  [sho_dir_logo] => 17032017
  [sho_banner] => f85b25f77968f6785067c39253754a4b.jpg
  [sho_dir_banner] => 17032017
  [sho_bgimg] => 
  [sho_bg_repeat_x] => 0
  [sho_bg_repeat_y] => 0
  [sho_bgcolor] => 
  [sho_address] => 28 Nguyễn Thị Diệu
  [sho_category] => 4923
  [sho_province] => 8
  [sho_district] => 0203
  [sho_provinces] => 
  [sho_kho_province] => 8
  [sho_kho_district] => 0208
  [sho_kho_address] => 872D Tạ Quang Bửu P5 Q8
  [sho_phone] => 01683168168
  [sho_mobile] => 0903143142
  [sho_email] => 
  [sho_yahoo] => 
  [sho_skype] => 
  [sho_facebook] => 
  [sho_twitter] => 
  [sho_youtube] => 
  [sho_google_plus] => 
  [sho_vimeo] => 
  [sho_website] => www.midas368.com
  [sho_style] => default
  [sho_saleoff] => 0
  [sho_status] => 1
  [sho_view] => 18884
  [sho_quantity_product] => 38
  [sho_begindate] => 1489683600
  [sho_enddate] => 2147187600
  [sho_introduction] => 
  [sho_company_profile] => 
  [sho_certificate] => 
  [sho_trade_capacity] => 
  [sho_warranty] => 
  [sho_guarantee] => 0
  [sho_users_required] => 
  [shop_id_category] => 0
  [shop_fax] => 
  [sho_dir_bging] => 
  [shop_begindate_guarantee] => 0
  [shop_enddate_guarantee] => 0
  [sho_is_hot] => 
  [sho_hot_order] => 
  [sho_guarantee_end] => 
  [shop_video] => https://www.youtube.com/watch?v=4i9JBpfDLGA
  [shop_type] => 2
  [shop_group] => 1
  [sho_company_code] => 
  [sho_package] => 1
  [sho_package_start] => 
  [sho_package_end] => 
  [sho_discount_rate] => 0
  [sho_description] => Mỹ Phẩm Chăm Sóc Tóc Chuyên Nghiệp Bioline USA
  [sho_keywords] => myphamtocbioline, mỹ phẩm chăm sóc tóc bioline, my pham toc bioline, mỹ phẩm tóc bioline, my pham cham soc toc bioline
  [sho_shipping] => 0
  [sho_limit_ctv] => 0
  [sho_taxcode] => 
  [sho_establish] => 
  [sho_id_old] => 
  [time_work] => {"Mon":{"am":{"end":"12:00","start":"8:00"},"on":1,"pm":{"end":"17:00","start":"13:00"}},"Tue":{"am":{"end":"12:00","start":"8:00"},"on":1,"pm":{"end":"17:00","start":"13:00"}},"Wed":{"am":{"end":"12:00","start":"8:00"},"on":1,"pm":{"end":"17:00","start":"13:00"}},"Thu":{"am":{"end":"12:00","start":"8:00"},"on":1,"pm":{"end":"17:00","start":"13:00"}},"Fri":{"am":{"end":"12:00","start":"8:00"},"on":1,"pm":{"end":"17:00","start":"13:00"}},"Sat":{"am":{"end":"12:00","start":"8:00"},"on":1,"pm":{"end":"17:00","start":"13:00"}},"Sun":{"am":{"end":"12:00","start":"8:00"},"on":1,"pm":{"end":"17:00","start":"13:00"}},"type":1}
  [permission_mobile] => 1
  [permission_email] => 1
  [permission_phone] => 1
  [distin] => Array
    (
      [DistrictName] => Quận 3
      [ProvinceName] => Hồ Chí Minh
    )

  [shop_url] => http://bioline.azibai.com/
  [logo] => https://cdn1.azibai.com/media/shop/logos/17032017/eb4df884df088218e6c9fe4721d84567.png
  [group_user] => 3
  [list_branch] => Array
    (
      [data] => Array
        (
        )

      [total] => 0
    )

)